Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2018

8885 78e4 500
Reposted fromhagis hagis viagreenloud greenloud
6661 be62 500
Reposted bygreenloud greenloud

February 18 2018

0236 50dd 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viarabarbarowy rabarbarowy
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viasareth sareth

February 17 2018

5206 3a23 500
4484 24bf
Reposted byMartwa13sarethluronPolindaFlowialiuszvertheerkatastrofopati2k6Picki91azazelshitsuri
Reposted byMartwa13 Martwa13

February 15 2018

1785 deb9 500
by Joanna Łańcucka
Stara Słaboniowa i Spiekładuchy
Reposted bysurversmandziara
1781 22a7 500
by Joanna Łańcucka
Stara Słaboniowa i Spiekładuchy
1774 7a9f 500
by Joanna Łańcucka
Stara Słaboniowa i Spiekładuchy
Reposted byLuukka Luukka

February 14 2018

5990 3d0e
Simona Kossak
Żył wśród nas wielki pisarz i artysta, a nie docenialiśmy go.
— O Schulzu jego uczeń Alfred Schreyer

February 12 2018

6638 9975 500

February 11 2018

Gdzie były sklepy cynamonowe? Przecież one były w wyobraźni Schulza! Tam świeciły. Tam pachniały w taki niepowtarzalny sposób.
— Wiesław Budzyński, Schulz pod kluczem

February 10 2018

0254 a19a
Reposted fromkaffeehaus kaffeehaus viatea tea

February 09 2018

4341 346a 500
Reposted fromPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl